Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi, đăng ký, đặt hàng hoặc điền vào mẫu trên trang web. Các thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ giao hàng, số điện thoại và thông tin thanh toán.

Mục đích sử dụng thông tin

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp để:

  • Xử lý đơn hàng và thanh toán.
  • Gửi thông tin cập nhật về đơn hàng của bạn.
  • Phản hồi lại các yêu cầu của bạn hoặc cung cấp dịch vụ hỗ trợ.
  • Cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sử dụng các biện pháp bảo mật phù hợp để đảm bảo rằng thông tin của bạn được bảo vệ an toàn. Chúng tôi không bao giờ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không được sự đồng ý của bạn trừ khi cần thiết để cung cấp dịch vụ bạn yêu cầu.

Cookie

Trang web của chúng tôi có thể sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Cookie là các tệp nhỏ được lưu trữ trên trình duyệt của bạn để thu thập thông tin về cách bạn tương tác với trang web. Bạn có thể tắt cookie trong cài đặt trình duyệt của mình nếu bạn không muốn chúng được sử dụng.

Thay đổi chính sách

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này từ thời gian này và chúng tôi khuyến khích bạn xem xét thường xuyên để được cập nhật về cách chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến ​​nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email hoặc thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web.

Lưu ý: Chính sách bảo mật này chỉ áp dụng cho thông tin thu thập thông qua trang web của chúng tôi và không áp dụng cho thông tin thu thập ngoài trang web này.